101-553 Jabulani Sports Club No Gauteng
101-608 Nkosinathi Drop in Centre No Gauteng
101-505 Thembani – Place of Hope No Gauteng
101-558 Kutlwano Day Care Centre No Gauteng
101-615 Nkateboho Development Shelter No Gauteng
101-506 TransAfrika No Gauteng
101-562 Mokone Day Care and Pre-School No Gauteng
101-622 Khanyisa Day Care No Gauteng
101-508 WorkRight Gardens No Gauteng
101-569 Ofentse Pre-School and Creche No Gauteng
101-629 Out of Darkness Revival Ministry No Gauteng
101-511 Christian Family Fellowship Church No Gauteng
101-582 Sunshine Day Care Centre No Gauteng
101-517 Thuso Skills Development and Training Centre No Gauteng
101-584 Young Mentors Progressive Organization No Gauteng
101-496 A Night to Honour Israel No Gauteng
101-520 Agape Healing Ministries No Gauteng
101-585 Gic Jeug No Gauteng
101-497 Tswelopele Youth Development No Gauteng
101-525 Popagano Development Emancipation No Gauteng
101-586 Vlakfontein Sports Development No Gauteng
101-498 Assurance of Ressuraction Care Centre No Gauteng
101-539 Nthabiseng Day Care No Gauteng
101-588 South African Concerned Residents Association No Gauteng
101-499 Tshiamo Food Security Centre No Gauteng
101-551 Eersterust Islamic Circle No Gauteng
101-590 Teletubies Day Care Centre No Gauteng
101-502 Princess Day Care Centre No Gauteng
101-552 Karabo Day Care Centre No Gauteng
101-601 Human Right Foundation for Refugee, Foreigner & Less Privilege in South Africa No Gauteng